Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία "ENERBIS Ltd." αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός αν μας τα παρέχετε οικιοθελώς. Επίσης, η εταιρία δεν συλλέγει πληροφορίες που να αφορούν σε ανηλίκους.

Για την εγγραφή σας στην λίστα μελών μας για την αποστολή των newsletters της εταιρίας ή για την καταχώρηση μιας παραγγελίας σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από την πλευρά σας κάποιων προσωπικών σας δεδομένων που θα μας επιτρέψουν στην συνέχεια την αποστολή των newsletters μας για την μελλοντική σας ενημέρωσή ή την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα θα επεξεργάζονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο με βάση τον Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης δηλώνουμε υπεύθυνα ότι με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιτάσσεται από τον Νόμο ή από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

Τέλος, δηλώνουμε ότι τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας, γνωστοποιούνται μόνο στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και δεν αποθηκεύονται από στην  βάση δεδομένων μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο για εσάς ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

 
Positive SSL