Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρίας "ENERBIS Ltd.", η οποία αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία και προβολή της εταιρίας με έδρα την διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 14, 16346 Ηλιούπολη, τηλ. 201 9736230 / fax 21- 9736202 / e-mail: sales@enerbis.gr.

Από την ιστοσελίδα μας λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έκθεσης και διάθεσης προϊόντων για συστήματα θέρμανσης,  κλιματισμού, ηλιακής ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, προϊόντων ανανεώσιμων μορφών  ενέργειας,  προϊόντων κουζίνας – μπάνιου και εν γένει όλων εκείνων των προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προβάλλονται και διατίθενται από την εταιρία.

Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, διαβάστε προσεχτικά τους κατωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εταιρία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τον χρήστη των αλλαγών αυτών.

Περιγραφή Προϊόντων

Παρά το γεγονός ότι η ENERBIS Ltd. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, τα οποία προβάλλονται στην ιστοσελίδα, είναι δυνατόν να μην σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσουμε να λύσουμε την κάθε απορία σας και να σας παρέχουμε την καλλίτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Επίσης σημειώνεται ότι η εταιρία στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των αποδόσεων χωρίς προειδοποίηση. Οιαδήποτε τέτοια αλλαγή στις περιγραφές ή τεχνικά χαρακτηριστικά θα ισχύει από την δημοσίευσή της (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Τιμές των προϊόντων

Η ιστοσελίδα της εταιρίας λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα, για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία έχει αναρτηθεί η τιμή τους, αλλά και ως χώρος προβολής των προϊόντων εκείνων, τα οποία λόγω της ιδιομορφίας τους (προδιαγραφές, τυποποίηση, ανάγκη τεχνικής επιλογής κ.λ.π.) διατίθενται μόνο κατόπιν οικονομοτεχνικής προσφοράς.

Σε ότι αφορά στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας κατά την διάρκεια της οριστικοποίησης της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάζει τις ήδη επικυρωμένες από την εταιρία παραγγελίες, των οποίων εκκρεμεί η παράδοσή τους.

Κατά την διάρκεια υποβολής της παραγγελίας σας, σας  παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του τύπου παραστατικού το οποίο  επιθυμείτε να εκδοθεί, δηλαδή τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Η κάθε συναλλαγή θα θεωρείται ως ολοκληρωμένη μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την εταιρία.

Είναι δυνατόν η εταιρία να υπαναχωρήσει στην εκτέλεση μιας παραγγελίας, χωρίς την υποχρέωση ανακοίνωση κάποιας αιτιολογίας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει εισπραχθεί.

Τέλος, σε ότι αφορά σε όλα εκείνα  τα προϊόντα, για τα οποία δεν έχει αναρτηθεί κάποια τιμή, η διάθεσή τους γίνεται με την διαδικασία της μελέτης και υποβολής τεχνοοικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυμεί την αγορά κάποιων εξ αυτών των προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας περιγράψει τις ανάγκες του και εμείς με την σειρά μας θα προβούμε στην αναγκαία μελέτη και ετοιμασία της βέλτιστης τεχνικής και οικονομικής λύσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι πώλησης (τιμές, χρόνος και τόπος παράδοσης, τρόπος πληρωμής κ.λπ.) θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σημάτων, σχεδίων, εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας.

Περιορισμός ευθύνης

H ENERBIS Ltd. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ούτως ώστε οι εκάστοτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και το περιεχόμενο της να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και επίκαιρα. Παρόλα ταύτα, δεν δύναται να εγγυηθεί την πληρότητα, αξιοπιστία ή επικαιρότητά των πληροφοριών που παρέχονται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη είτε για τις τυχόν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες είτε για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν δίνει οποιαδήποτε εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή), ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων τα οποία εμπορεύεται για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων.

Επίσης, σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζεται με ή απορρέει από αυτήν την ιστοσελίδα.

Όλες οι απεικονίσεις ή περιγραφικό υλικό οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, των χρωμάτων, των αποδόσεων, του βάρους και των διαστάσεων των προϊόντων, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και δεν συνιστούν τμήμα καμίας συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη.

Παραπομπή με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η ENERBIS Ltd. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει η εταιρία τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη εκ των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη ικανότητα σύναψης οικονομικών συναλλαγών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο  - Αρμοδιότητα

Οι Όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κ.λπ., ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 
Positive SSL